Loading Tournaments
 • This tournament has passed.

ලෝක පාසල් චෙස් ශූරතාවලිය -2017 සඳහා සංචිත තේරීම් තරගාවලිය

Latest update 2016.03.16 – 6.30 pm :
2017 පෙබරවාරි මස 24-26 දිනවලට කැඳවා පසුව කල් තබන ලද ලෝක පාසල් චෙස් ශූරතාවලිය -2017 සඳහා ශ්‍රී ලංකා පාසල් චෙස් කණ්ඩායමට ක්‍රීඩකයන් තේරීම සඳහා විශේෂ තේරිම් තරගාවළිය 2017 මාර්තු මස 18 (පෙ.ව 8.00) සහ 19 යන දිනවල හොරණ ශ්‍රීපාලි මහා විද්‍යාලයේදී පැවැත්වීමට අවශ්‍ය කටයුතු යොදා ඇත.


update 2016.03.16 – 3.20 am :
ලෝක පාසල් චෙස් ශූරතාවලිය -2017 සඳහා  ශ්‍රී ලංකා පාසල් චෙස් කණ්ඩායමට ක්‍රීඩකයන් තේරීම සහා විශේෂ තේරිම් තරගාවළිය සහා කැවීම 

 1. 2017 පෙබරවාරි  මස 24-26 දිනවලට කැඳවා පසුව කල් තබන ලද ඉහත තරගාවළිය 2017 මාර්තු මස 17,18සහ 19 යන   දිනවල බෝමිරිය ජාතික පාසල, කඩුවෙල හි දීපැවැත්වීමට අවශ්‍ය කටයුතු යොදා ඇත.
 2. 2016 වර්ෂයේ ආසියානු පාසල් හා ලෝක පාසල් චෙස් තරගාවළීන් හි ස්ථාන ලබා ගනිමින් විශිෂ්ට දක්ෂතා දැක්වීම නිසා සංගමයේ විධායක සභාව විසින් නිසැකවම නම් කරන ලද ක්‍රීඩක තිදෙනෙකුට අමතරව අවුරුදු 17 න් පහළ ,15 න් පහළ සහ 13 න් පහළ අවුරුදු, 11 න් පහළ , 09න් පහළ සහ  07න් පහළ යන වයස් කාණ්ඩ වලින් ක්‍රීඩකයන්/ක්‍රීඩිකාවන් 02දෙනෙකු බැගින් උපරිම ලෙස 24 දෙනෙකු මෙහිදී තෝරා ඉදිරිපත් කිරීමට අදහස් කෙරේ.
 3. ජාත්‍යන්තර තරග පැවැත්වෙන කාල සීමා සහ නීති රීති යටතේ මෙම  විශේෂ තරගාවළිය පැවැත්වෙයි
 4. 2017 මාර්තු මස 17  සිකුරාදා සවස 4.00 වන විට ලියා පදිංචිය නිම කළ යුතුය. තරග ගාස්තු ගෙවූ ලදුපත හා තරග අයදුම්පත යන ඒවායේ ස්කෑන් ඡායාරූපයක් schoolschess@gmail.com විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනයට එවීමෙන්  පමණක්ම ලියා පදිංචිය සිදු කෙරේ.  (විස්තර සඳහා මෙහි ඇමිණුම් 1 හා 2 හි ලිපිය දින වකවානු  හා ස්ථාන හැර ඉතිරි තොරතුරු අදාලවේ.)
 5. මෙම ඉසව්ව පැවැත්වීම සඳහා අවශ්‍ය අනුමැතිය අධ්‍යාපන අමාත්‍යංයේ ලේකම් වෙනුවට ක්‍රීඩා අධ්‍යක්ෂගේ අංක ED/9/15/2/3/3/7 හා 2017.03.15 දිනැති ලිපියෙන් මා වෙත ලැබී ඇත.
 6. මෙම තරගාවළියට සුදුසුකම් ලැබීම පහත ආකාර වලින් එකකි.
  1. 2016 කේවල අවසන් තරගාවළි ප්‍රතිඵල මත දක්වා ඇති තේරීම් සටනට අනුව, link : http://chess.eventcalendar.lk/expected-players-list-selection-world-schools-chess-championships-2017/
  2. 2017 පෙබරවාරි ශ්‍රේණිගත ලැයිස්තුවල අදාල වයස් කාණ්ඩවල පළමු 20 දෙනා link: http://chess.eventcalendar.lk/slsca-rating-list-feb-2017/
  3. 2016 වයස අවුරුදු 07 න් පහළ ක්‍රීඩා නොකළ 2010 ඊට පෙර උපන් පාසල් දරුවන් (මෙහිදී ලෝක මට්ටමේ තරගාවළියකට තරම් සුවිශේෂ දක්ෂතා දක්වන දරුවන් පමණක් ඉදිරිපත් කරන ලෙස විශේෂ ඉල්ලීමක් කෙරේ.)
  4. මෙහි ඇමිණුම් අතර ඇති දිස්ත්‍රික් මට්ටමින් අපේක්ෂිත නාම ලේඛණයේ නම් සටහන් වුවද ඉහත 1 හා 2 ට අදාළ නොවන අයට මේ සඳහා ඉදිරිපත් විය නොහැක. link : http://chess.eventcalendar.lk/wp-content/uploads/2017/02/super-30-districtwise-expectedlist.zip
 7. මෙම තරගාවළියට ඔබ විදුහලේ සිසු සිසුවියන් සුදුසුකම් ලබා ඇති බව පෙනී යන හෙයින්   ඒ සඳහා  අවශ්‍ය විස්තර ( කැඳවීමේ පදනම, අයවැය සහ තරග ගාස්තු ගෙවන ආකාරය හා තරගයේ ලියා පදිංචිය  ලබා ගැනීම සහ තරග කාල සටහන යන කරුණු) පහත සඳහන් එක් ආකාරයකට ලබා ගන්නා ලෙස මෙයින් දැනුම්වත් කරමි.
  1. සංගමයේ විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය schoolschess@yahoo.com වෙත එවන ඉල්ලීමකින් හෝ
  2. සංගමයේ ෆේස් බුක් පිටුව වන Sri Lanka Schoolschess වෙත පහත දැක්වෙන සබැඳියාව තුළින් පිවිසීමෙන් ලබා ගත හැක.   (https://web.facebook.com/srilanka.schoolschess )
  3. චෙස් වෙබ් අඩවියක් වන http://chess.eventcalendar.lk හි ද මෙම තොරතුරු පළ කර ඇත.
  4. අප සංගමයේ අදාළ දිස්ත්‍රික් සංවිධායකවරයා විමසීමෙන්
 8. මෙහි තොරතුරු රාශියක් වන බැවින් සියල්ල මුද්‍රණය කර එවීමට නොහැකිවීම පිළිබඳ කළගාටුව පළ කරමි.
 9. තරගාවළිය පිළිබඳ වෙනස්විය හැකි කරුණු ඉහත 07-2 හෝ 07-3 මගින් ප්‍රසිද්ධ කරනු ඇත.

ස්තූතියි,
මෙයට : විශ්වාසී වූ ,
අත්සන් කළේ ;

කේ.එච්.රන්ජිත් තිලකරත්න,
ගරු සභාපති,
ශ්‍රී ලංකා පාසල් චෙස් සංගමය,
විදුහල්පති (අධ්‍යාපන පරිපාලනසේවය-111),
ගා/ශාන්ත ඇලවීෂියස් විද්‍යාලය, ගාල්ල.
 එල්.ආර්.එම් .එච් .ඩී .රත්නායක,
ගරු ලේකම්,
ශ්‍රී ලංකා පාසල් චෙස් සංගමය,
ර/කලවාන ජාතික පාසල,
කලවාන.

2017.පෙබරවාරි 10

ඉහත සඳහන් තරගාවළිය 2017 පෙබරවාරි 23, 24, 25සහ 26 යන දිනවල කොළඹ ඩි.එස් .සේනානායක විදුහලේදී පැවැත්වීමට කටයුතු සංවිධානය කොට ඇත.විදුහල්පති/ප්‍රධානාචාර්ය මගින් 2017 ලෝක පාසල් තරගාවළියට දරුවන් ඉදිරිපත්කිරිමට බලා පොරොත්තුවන සියළු දෙමාපියන් වෙත.2017-ශ්‍රී ලංකා පාසල් චෙස් සංගමයේ ලෝක පාසල් චෙස් කණ්ඩායමට සුදුස්සන් තේරීම
කැදවීමේ නිර්ණායක සහ ශ්‍රේණිගත කිරීමට ඉල්ලීම සහ වෙනත් අවශ්‍යතා පිළිබද දැනුවත් කිරීම01
2017 – සුපර් තර්ටි තරගාවළිය
2017-ශ්‍රී ලංකා පාසල් චෙස් සංගමයේ ලෝක පාසල් චෙස් කණ්ඩායමට සුදුස්සන් තේරීම සදහා වන ඉහත තේරීම් තරගාවළියට ක්‍රීඩකයන් ඇතුළත් කිරීමේ නිර්ණායක ශ්‍රී ලංකා පාසල් චෙස් සංගමයේ විධායක සභාව විසින් 2017.02.10 දින කඩුවෙළ,පහළ බෝමිරිය ශ්‍රී සීලාලන්කාර විදුහලේදී රැස්වී තීරණය කළ පරිදි පහත දක්වමි.
1. පූර්වෝක්ත වර්ෂයේ එනම් 2016 ලෝක පාසල් චෙස් තරගාවළියේ හෝ ආසියානු පාසල් තරගාවළියේ ස්ටැන්ඩර්ඩ් අංශයේ තරගයකදී 1 , 2 හො 3 ස්ථාන (රන්,රිදී හෝ ලෝකඩ පදක්කම්) දිනූ ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් තේරීම් තරගාවළියකින් තොරවම අනුයාත (2017) ලෝක පාසල් චෙස් තරගාවළියට ඉදිරිපත් කිරීම.
2. ඉහත 1 හි ඇතුළත්වන ක්‍රීඩකයන්ට අමතරව ලෝක පාසල් චෙස් තරගාවළියට අදාල සෑම වයස් කාණ්ඩයකටම 03 (තිදෙනෙකු) බැගින් විශේෂ තරගාවළියකින් තෝරා ඉදිරිපත් කිරීම.
3. මෙම ක්‍රීඩකයන්ට සංගමයේ ගුවන් ටිකට් පත සදහා මූල්‍ය අනුග්‍රහයන් ලබා දීම වෙනුවට අදාළ විදේශ තරගාවළියෙන් පසු එහි ස්ථාන දිනා ගැනීම සළකා බලා ත්‍යාග ලබාදීම.
4. ඉහත 01-2 ට අදාළ තේරිම් තරගාවළියට පහත සදහන් සුදුසුකම් ඇති චෙස් ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන්ට ඉදිරිපත් වියහැක.
Ø 2017.01.01 දිනට ලෝක පාසල් චෙස් තරගාවළියට අදාළ වයස් සීමා තුළ පසුවන ඕනෑම පාසලක ක්‍රීඩක/ක්‍රීඩිකාවකට 2017 ලෝක පාසල් චෙස් තරගාවළියේ තමන්ගේ වයසට අදාළව පහත දැක්වෙන සීමාවන් තුළ මෙම විශේෂ තේරිම් තරගයට ඉදිරිපත් විය හැක.
1. 2016 අපගේ කේවල අවසන් චෙස් උළෙල/තරගවල එක් එක් වයස් කාණ්ඩවලින් මෙහි දක්වා ඇති වගුවේ පෙන්වන දක්ෂතා පරිදි අවම ලකුණක් ලබා සිටින අයට 2017 ලෝක පාසල් තරගවලට අදාල වයස් කාන්ඩවලට ඉදිරිපත් විය හැක.

2. ඊට අමතරව 2017 වර්ෂයේ ජනවාරි මස හෝ පෙබරවාරි මස හෝ ජාත්‍යන්තර ශ්‍රේණිගත ලැයිස්තුවලින් එකක හෝ 2017 ලෝක පාසල් තරගවලට අදාල වයස් සීමාවේ මුල්ම 20 අතරට පත්වූ ඕනෑම චෙස් ක්‍රීඩකයෙකුට ක්‍රීඩිකාවකට මෙයට ඉදිරිපත් විය හැක.02.
ඉල්ලුම් කරන අපේක්ෂකයින් තම තමන් ගේ පහත විස්තර සඳහන් පාසලේ විදුහල්පති විසින් සහතික කළ අයදුම් පතක් තරග ලියා පදිංචියට ඉදිරිපත් කළ යුතුය.-
1. 2017 ලෝක පාසල් තරගවලට අදාල අදාළ වයස් සීමාව ,
2. සම්පූර්ණ නම,
3. උපන් දිනය,
4. ෆිඩේ හැඳුනුම්පත් අංකය(නොමැති අයට ශ්‍රී ලංකා චෙස් සම්මේලනයෙන් ලබා ගත හැක.)
5. විදෙස් ගමන් බලපත්‍ර අංකය03.
තරගාවළී ගාස්තු රු1500/= ක් ශ්‍රී ලංකා පාසල් චෙස් සංගමයේ
ජංගම ගිණුම් අංක 086 -1-001-3-0014267(මහජන බැංකුව-තිමිරිගස්යාය) ගෙවූ බැංකු ලදුපතේ (නියම පිටපත) වර්ණවත් ස්කෑන් ඡායාරූපයක් විද්‍යුත් තැපෑල මගින් schoolschess@gmail.com වෙත එවීමෙන් පූර්ව ලියා පදිංචිය සිදු කළ යුතුය.04.
2017.පෙබරවාරි 23 සවස 4.00 – 6.00 කාලය තුළ කොළඹ 07 ඩී.එස් සේනානායක විදුහලේදී තරගාවළියේ ලියා පදිංචි විය යුතුය.
මෙහිදී
1. ඉහත 02 හි සඳහන් අයදුම්පත සහ
2. ඉහත 03 හි සඳහන්තරග ගාස්තු ගෙවූ බැංකු ලදු පතේ (නියම පිටපත) ශ්‍රී ලංකා පාසල් චෙස් සංගමයේ සංවිධායක/තරග නිළධාරී වෙත ලබා දිය යුතුය.05.
2017.පෙබරවාරි 24 දින පෙරවරු 08.00 ට ඉහත විදුහලේදීම පැවැත්වෙන දිශාභිමුඛ වැඩ සටහනට සියළුම ක්‍රීඩක ක්‍රිඩිකාවන් සහභාගීවීම අත්‍යාවශ්‍ය වේ06.
2017.පෙබරවාරි 24,25.26 දිනවල සවස කොළඹ 07 ඩී.එස් සේනානායක විදුහලේදී තරගාවළිය පැවැත්වීමට කටයුතු යොදා ඇත.07.
එම තරගාවළියේදී අදාල වයස් කාණ්ඩවලින් ඉහළම සුදුසුකම් දක්වන තිදෙනා 2017 ලෝක පාසල් චෙස් තරගාවළියට නම් කර යැවීමට සුදුසුකම් ලබනු ඇත.08.
කෙසේ උවත් ඉහත 07 හි දැක්වෙන තේරීම් ලාභීන්ට 2017 ලෝක පාසල් චෙස් තරගාවළියට දරුවන් සහභාගි කරවීමට අවශ්‍යවන වියදම් අදාල දරුවාගේ පාසල් හෝ සුභ පතන්නන් වන අනුග්‍රාහකයකු මගින් අප සංගමයේ ඉහත දැක්වූ බැංකු ගිණුමට සපයා දීමේ කොන්දේසියට යටත්ව දරුවන් ඉදිරිපත් කෙරෙනු ඇත.09.
ඉහත දැක්වූ තිරණ ශ්‍රීලංකා පාසල් චෙස් සංගමයේ විධායක සභාවේ තීරණවලට සහ ශ්‍රීලංකා‍ ජනරජයේ අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ නියෝගවලට යටත්වෙයි.ස්තූතියි,
මෙයට : සංගමයේ අණ පරිදි,
ඉල්ලුම් පත්‍ර සහ වැඩි විස්තර සඳහා පහත පින්තූර (Tournament Gallery) බලන්න.

කේ.එච්.රන්ජිත් තිලකරත්න,
ගරු සභාපති,
ශ්‍රී ලංකා පාසල් චෙස් සංගමය,
විදුහල්පති (අධ්‍යාපන පරිපාලනසේවය-111),
ගා/ශාන්ත ඇලවීෂියස් විද්‍යාලය, ගාල්ල.
 එල්.ආර්.එම් .එච් .ඩී .රත්නායක,
ගරු ලේකම්,
ශ්‍රී ලංකා පාසල් චෙස් සංගමය,
ර/කලවාන ජාතික පාසල,
කලවාන.
March 17 2017

Details

Start: March 17, 2017
End: March 19, 2017
Tournament Categories: , , ,
Age Group U7, U9, U11, U13, U15 and U17

Schedule

 • මාර්තු 17 සවස 4.00ට පෙර : ක්‍රීඩකයන් ලියා පදිංචිය
 • මාර්තු 18(පෙ.ව 8.00),19 : චෙස් තරගාවළිය
 •  

Venue

Sripalee National School

Sripalee National School
Horana, Western Sri Lanka

+ Google Map

Comments

 1. Reply

  Tharagavaliya feb 24,25,26 havasa(evning) pavathvena bava sandahann vanne varademakinda?

  • Reply

   පෙබ. 23 සවස 4.00 – 6.00 : ක්‍රීඩකයන් ලියා පදිංචිය
   පෙබ. 24 පෙ.ව. 8.00 ට : දිශාභිමුඛ වැඩ සටහන
   පෙබ. 24,25.26 උදෑසන සිට : චෙස් තරගාවළිය

 2. Reply

  Api matara eka nisa 24 udeta orginals aragena awama athida

 3. Reply

  My child is under 9 but didn’t play in 2016. He got 4 marks (5 games) at the last tournament organized by chess federation. Can he take part in this competition.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *